Executive Board

Organik Holding A.Ş.

President

Emre Burçkin

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth and Place : 15 January  1952, Istanbul / Turkey
Language Skills : Fluent in Italian, English, Turkish.

EDUCATION AND TITLES 

Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration, Department of Management  in Accounting and Finance Department (1996 -2011)

Associated Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration, Department of  Management (in English) in Accounting and Finance Department (1990 -1996)

Assistant Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration, Department of Management in Accounting and Finance Department  (1988 - 1990)

Ph.D.
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration, Accounting Finance (1984)

M.B.A.
Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences- Finance (1978)

B.S.
Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences- Business Administration (1976)

BUSINESS EXPERIENCE

1974 - 1978 : Private Sector (Accounting Auditor)

1980 : Research Asistant
Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences Accounting Department

1986 :Lecturer
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration

1988 : Asistant Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration

1990 : Associated Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration

1996 Professor
University of Marmara - Faculty of Economics and Business Administration

2001 - present
Consulta Sworn In Certified Public Accountancy Inc.
Board Chairman, YMM

PUBLICATIONS

Lıst of Working Papers

 • Para Ölçüsü Kavramı Enflasyon ve İtalya Örneği : Dünya Gazetesi, 19 Ocak 1982.
 • Sermaye Piyasası Yasasının Uygulamaya Getirdiği Düzenlemeler :     İ.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi Finansal Muhasebe Kürsüsünde Yapılan Araştırma, İstanbul 1982.
 • Para Ölçüsü Kavramı Yeniden Değerleme ve Ülkemiz Uygulaması, Yeni İş Dünyası, Kasım 1985.
 • Finansal Muhasebe Uygulamasında Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşme Karı ve Priminin Saptanması,  Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 1, Haziran 1986
 • İşletmelerde Tüm Değerleme ile İlgili Bir Yöntem Önerisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İstanbul 1986.
 • Muhasebede Teorik Yapı Araçlarından Prensiplerin Zaman İçindeki Gelişimi,  Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi,  Sayı 2, İstanbul 1986
 • Muhasebede İç Denetimin Işletme Yönetimi Açısından Önemi, Yeni İş Dünyası, İstanbul 1987.
 • Muhasebe Prensiplerinin Mantıki Olarak Tüketilmesi, Yeni İş Dünyası, istanbul 1988.
 • Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşimin Özel Bir Hali - Devir, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • El Değiştiren İşletmelerin Fazla Karlar Yöntemi Aracılığı İle İşleyen Teşebbüs Değerinin Saptanması, Vergi Dünyası, İstanbul 1990.
 • Yedek Akçeler ve Sermayeye İlaveleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • Vergi Reformundan Beklenenler, İSMMMO Aylık Yayın Organı, Kasım Aralık 1992, Yıl 2, Sayı : 174, İstanbul.
 • Bir Finansman Aracı Olarak Factoring ve Ülkemiz, Mali Mevzuat Muhasebeci ve Vergici Diyalog Dergisi, Süryay Sürekli Yayınları, 1993 Nisan - Mayıs İstanbul.
 • Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler ve Sonuçları, İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, 10 Mart 1995.

Books

 • Adi Ortaklıklarda Yönetim ve Muhasebe Düzeni : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, İstanbul 1988.
 • Adi Ortaklıklarda Muhasebe Düzeni : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 90/11, İstanbul 1990.
 • İşletme Analizi : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayını, Yayın No : 440/673, İstanbul 1990.
 • Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 1993/4, İstanbul 1995
 • Manufacturing In Crisis Period : Fair Value Guide Under  IFRS, Wiley, New Jersey 2010 (Chapter)

SEMINARS

Internatıonal Seminars Attended as a speaker

 • International Congress On Accounting & Fraud Examination : 'THE EFFECT OF CPA  IN AUDIT FIRMS ON FRAUD AUDITING, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi

Other Seminars

 • Mali Müşavirlik Mesleğinin İşletme Açısından Önemi, İSMMMO'nın Kırgizistan Maliye Bakanlığı Yetkilileri ile 4 Şubat - 14 Şubat 1994 tarihleri arasında İstanbul'da Yapılan Panelde Tebliğ, The Marmara Oteli.
 • Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulamasının Vergilemeye Etkileri, Türkiye VII. Vergi Kongresi, 13 - 14 Nisan 1994, The Marmara Oteli.
 • Muhasebe Sisteminde Yeniden Yapılanmanın Vergi Denetimine Etkisi, Vergi Denetmenleri Derneğinin 2000'e Doğru Vergi Yönetim/Denetimi Panelinde Verilen Tebliğ, 3 Haziran 1995, The Marmara Oteli.
 • Son Uygulamalar Kapsamında 3568 Sayılı Yasanın Tartışılması Paneli, 19 Nisan 1995, İTO Panelinde Konuşma ve Yazılı Görüş.
 • VII. Ulusal Finans Sempozyumu :  Basel II Uzlaşısı Çerçevesinde Önerilen İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımın Bankalar Açısından Önemi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, 12 -25 Ekim 2003.
 • VIII. Ulusal Finans Sempozyumu : Yeni Bir Egzotik Türev Enstrümanı : İklim Türevleri, Kullanım Alanları ve Fiyatlaması, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, İstanbul 2004.
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı : 11 - 16 Haziran 2007, Eğitim Semineri

Seminars and symposiums visited

 • INAA (International Network Accountants and Auditors) Seminars:
  • INAA Midterm Meeting, 10 - 11 Mayıs 2007.
  • INAA AGM, 17 - 19 Ekim Zagreb / Hırvatistan
  • INAA AGM, Beijing/China

TEACHING EXPERIENCE

Undergraduates

 • Company Bookkeeping
 • Inventory
 • Financial Accounting

Graduates: MBA Classes

 • Valuation and Financial Statement

Graduates: Phd Classes

 • Ethics In Accounting
 
- ABOUT CIIM